โปรโมชั่น รับทำบัญชี จากเริ่มต้นเดือนละ 3,500 บาท เหลือเดือนละ 2,500 บาท

ค่าทำบัญชีดังกล่าว รวมการจัดทำประกันสังคมรายเดือน การยื่นภาษีรายเดือน ภาษีครึ่งปี (ภงด.51) และรวมการปิดงบการเงินประจำปี การยื่นงบการเงินประจำปี และภงด.50 ภาษีประจำปีแล้ว ไม่มีการจ่ายเพิ่ม

แถมฟรี โปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount (แบบ Pro Business)

ราคาปีละ 5,490 บาท ฟรีตลอดไป สามารถทำใบเสนอราคา เปิดบิลขาย เปิดใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ จัดทำเงินเดือน ออกสลิปเงินเดือน ทำบัญชีทั้งระบบได้แบบง่ายๆ

 • แถมฟรี คู่มือภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ
 • สอนการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ และ ตั้งค่าโปรแกรมให้เหมาะสมกับกิจการ
 • สอนการจัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อส่งสำนักงานบัญชี
 • ให้คำปรึกษา ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีและภาษี ตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการกับสำนักงาน
 • แถมฟรี แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี มากกว่า 20 รายการ

โปรโมชั่น จดทะเบียน ปี 2566

 • จดทะเบียนบริษัท จาก 9,900 บา เหลือ 6,900 บาท
 • จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จาก 5,900 บาท เหลือ 4,500 บาท

แถมฟรี

 1. ตราประทับหมึกในตัว 1 อัน
 2. คัดเอกสารจดทะเบียน บริษัท (หนังสือรับรอง บอจ.2, บอจ.3, บอจ.5)
 3. คัดเอกสารห้างหุ้นส่วนจำกัด (หนังสือรับรอง, หส. 2)

สำนักงานบัญชีของเราไม่รับทำบัญชีราคาถูกเกินไปจนทำให้รับงานปริมาณที่เยอะเกิน ส่งผลให้ดูแลลูกค้าไม่ทั่วถึง ทำงานล่าช้า ปิดงบไม่ตรงเวลา เราจึงแก้ไขปัญหาโดยการรับทำบัญชีราคามาตรฐาน รับงานปริมาณเหมาะสม จัดสรรทีมงานดูแลกิจการของท่าน ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาลูกค้าได้ทันเวลาตามความต้องการและทันเวลา

ทำบัญชีกับเราดีอย่างไร

จัดทำบัญชีโดยผู้สอบบัญชี ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มืออาชีพ

ได้รับการวางแผนภาษีที่ถูกต้อง ทำให้เสียภาษีอย่างประหยัดและถูกต้องตามกฎหมาย

ลดความเสี่ยงจากการถูกปรับภาษีย้อนหลังจากกรมสรรพากร

ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากรโดยผู้สอบบัญชี ฟรี

ให้คำแนะนำทางด้านระบบบัญชี เอกสารทางบัญชีโดยผู้สอบบัญชี ฟรี

เคลียร์ประเด็นปัญหาภาษีอากรกับกรมสรรพากรโดยผู้สอบบัญชี

ทำงานถูกต้อง มีคุณภาพ รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม

ให้คำแนะนำและวางแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากธนาคาร

เราเป็นสำนักงานบัญชียุคใหม่

เรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount (แบบ Pro Business) แถมฟรี ให้ลูกค้าใช้ตลอดไป โดยเราจะทำงานควบคู่กันไปกับลูกค้าโดยใช้โปรแกรมบัญชี FlowAccount ในการจัดทำบัญชี จัดทำภาษีรายเดือน จัดทำเงินเดือน ทั้งระบบ ทำให้สามารถทำงานได้ทันเวลา ไม่ล่าช้า


ข้อดีของทำบัญชีกับเรา

 1. เราสอนลูกค้าใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Flow Account
 2. กรณีด้านรายได้(ขาย) ลูกค้าสามารถเปิดบิลขาย ใบกำกับภาษี ส่งให้คู่ค้าได้ทันที พร้อมบันทึกบัญชีไปในตัว ไม่เสียเวลามาคีย์ซ้ำ
 3. กรณีด้านค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถถ่ายใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ทางไลน์กลุ่มของทีมงาน เพื่อบันทึกรายการลงในโปรแกรมบัญชีออนไลน์ได้เลย
 4. กรณีมีการจ่ายเงินค่าบริการ ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถแจ้งทีมงานจัดทำให้ในระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ พร้อมทั้งสามารถออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย(50 ทวิ) กรณีมีการหัก ณ ที่จ่าย
 5. การนำส่งภาษี การปิดงบการเงิน สามารถทำได้รวดเร็ว เพราะบัญชีถูกบันทึกเกือบเป็นปัจจุบันแล้ว ไม่ต้องส่งเอกสารมาให้สำนักงานบัญชีต้องคีย์ใหม่
 6. ไม่เสียเวลาจัดส่งเอกสารกันทุกเดือน ลดความเสี่ยงเอกสารหาย
 7. เราจะสอนระบบจัดเก็บเอกสารทางบัญชีให้กับลูกค้า
 8. มีทีมงานเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีตลอดเวลา

ยินดีให้คำปรึกษา ฟรี


 

บริการทำบัญชีและภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษีอากร และบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน แบบครบวงจร


เนื่องจากเราเป็นผู้ให้บริการ ด้านการทำบัญชีและภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษีอากร และการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน แบบครบวงจร โดยผู้สอบบัญชีและทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์ด้านการทำบัญชีมายาวนานมากกว่า 15 ปี เราจึงเห็นความสำคัญของงานทางด้านบัญชีที่ต้องให้ข้อมูลที่ ถูกต้อง มีคุณภาพ ทันเวลา จึงทำให้ท่านเกิดความเชื่อมั่นจากการใช้บริการทำบัญชีกับเรา


รับทำบัญชีและภาษี แบบครบวงจร

ราคาเริ่มต้นเพียง 2,500 บาท

โดยผู้สอบบัญชี(CPA/TA) ที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ยาวนาน

จดทะเบียนบริษัท

ราคาประหยัด เพียง 5,900 บาท

(รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว)

สำนักงานบัญชีคุณภาพ โดยทีมงานคุณภาพ มากด้วยประสบการณ์ด้านการทำบัญชีมายาวนานมากกว่า 15 ปี

บริษัท นิติ แอคเค้าน์ติ้ง จำกัด ยินดีให้บริการด้านการทำบัญชี แบบครบวงจร ทั้งการดูแล การแนะนำเรื่องบัญชี ภาษีอากร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้คำแนะนำฟรี ตลอดระยะเวลา ในการใช้บริการทำบัญชีกับทางเรา

เราให้บริการ ด้วยอัตราค่าบริการที่เหมาะสม ทำงานถูกต้องมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการบัญชี รวดเร็ว ทันเวลายินดีให้คำปรึกษา ฟรี