เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท นิติ แอคเค้าน์ติ้ง จำกัด

เราเป็นผู้ให้บริการ ด้านการทำบัญชีและภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษีอากร และการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน แบบครบวงจร โดยผู้สอบบัญชีและทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์ด้านการทำบัญชีมายาวนานมากกว่า 15 ปี เราจึงเห็นความสำคัญของงานทางด้านบัญชีที่ต้องให้ข้อมูลที่ ถูกต้อง มีคุณภาพ ทันเวลา จึงทำให้ท่านเกิดความเชื่อมั่นจากการใช้บริการทำบัญชีกับเรา

คุณนิติธร วงค์สอน

ผู้บริหาร บริษัท นิติ แอคเค้าน์ติ้ง จำกัด

ปรีกษาฟรี

โทร. 062-695-2898

 

  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12897
  • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เลขทะเบียน TA002707
  • ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน เลขทะเบียน 378
  • ประสบการณ์ด้านจัดทำบัญชีและภาษีทั้งโรงงานและสำนักงานบัญชีมากกว่า 15 ปี
  • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีมากกว่า 10 ปี
  • ประสบการณ์ด้านวางระบบบัญชีและที่ปรึกษาโรงงาน