รับจดทะเบียน

ทางเราให้บริการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ขึ้นทะเบียนและการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกันสังคมด้วยค่าบริการที่เหมาะสม ให้บริการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ เพื่อให้งานจดทะเบียนดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เสร็จภายใน 5 วันทำการ เพียง 6,900 บาท (รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว)

ให้เราดำเนินการจดทะเบียน ดีอย่างไร

รวดเร็ว ถูกต้อง!! จดบริษัทแล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ

ฟรี!! จองชื่อบริษัท

ฟรี!! ให้คำปรึกษาการจดทะเบียนบริษัท

ฟรี!! ตราประทับ 1 อัน

ฟรี!! เอกสารรายงานการประชุมเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท

ฟรี!! ดำเนินการขอ User และ Password จากกรมสรรพากรเพื่อใช้ยื่นภาษีออนไลน์

ฟรี!! ดำเนินการขอ User และ Password จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อใช้ยื่นงบการเงินออนไลน์

ฟรี!! คัดเอกสารการจดทะเบียน ได้แก่ หนังสือรับรอง, บอจ.2, บอจ.3, บอจ.5

ไม่ต้องเสียเวลาในการจดทะเบียนด้วยตัวเอง

เรามีทีมงานมืออาชีพในด้านงานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

มีประสบการณ์โดยตรงในงานจดทะเบียน

มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องดำเนินเรื่องต่างๆด้วยตนเอง

จัดทำเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย

ราคาถูก ค่าบริการเหมาะสม